Situation as at 23 June 2014

Dams Capacity % Full this week % Full last week % Full 2013
Berg CMA
Steenbras Upper 31.80 101.30 99.83 86.84
Steenbras Lower 33.90 70.90 63.00 73.42
Voëlvlei 158.60 81.27 75.98 69.55
Bergrivier Dam 127.05 100.46 101.35 92.45
Wemmershoek 58.70 89.52 86.19 85.69
Breede CMA
Brandvlei 284.30 66.78 64.12 52.91
Buffeljags 4.80 101.12 101.41 100.28
Lakenvallei 10.30 100.22 100.87 94.91
Roode-Elsberg 7.70 100.38 100.52 58.95
Theewaterskloof 480.20 98.52 96.12 79.72
Gouritz CMA
Florisklraal 50.30 91.79 91.79 69.72
Kammanassie 34.80 90.07 89.98 81.09
Stompdrift 49.60 79.19 79.19 74.85
Wolwedans Dam 25.10 97.37 97.70 89.78
Haarlem Dam 4.60 100.12 100.00 100.12
Olifants/Doorn CMA
Bulshoek 4.80 88.33 98.17 94.82
Clanwilliam 121.80 98.62 80.65

91.08

 


Situation as at 18 June 2014

Dams Capacity % Full this week % Full last week % Full 2013
Berg CMA
Steenbras Upper 31.80 99.83 82.56 86.06
Steenbras Lower 33.90 63.00 48.20 71.83
Voëlvlei 158.60 75.98 59.09 67.63
Bergrivier Dam 127.05 101.35 101.90 91.63
Wemmershoek 58.70 86.19 75.19 85.28
Breede CMA
Brandvlei 284.30 64.12 58.91 51.59
Buffeljags 4.80 101.41 100.84 100.00
Lakenvallei 10.30 100.87 100.06 93.82
Roode-Elsberg 7.70 100.52 73.09 55.40
Theewaterskloof 480.20 96.12 87.84 79.07
Gouritz CMA
Florisklraal 50.30 91.79 91.79 68.97
Kammanassie 34.80 89.89 89.98 81.17
Stompdrift 49.60 79.19 79.41 74.96
Wolwedans Dam 25.10 97.70 99.06 90.21
Haarlem Dam 4.60 100.00 100.24 100.47
Olifants/Doorn CMA
Bulshoek 4.80 98.17 98.90 89.39
Clanwilliam 121.80 80.65 62.05

84.45

 


Situation as at 9 June 2014

Dams Capacity % Full this week % Full last week % Full 2013
Berg CMA
Steenbras Upper 31.80 82.56 80.56 81.22
Steenbras Lower 33.90 48.20 42.81 65.04
Voëlvlei 158.60 68.21 59.09 63.10
Bergrivier Dam 127.05 101.90 88.47 88.35
Wemmershoek 58.70 75.19 59.82 82.02
Breede CMA
Brandvlei 284.30 58.91 49.33 48.00
Buffeljags 4.80 100.84 101.69 102.82
Lakenvallei 10.30 100.06 98.06 93.20
Roode-Elsberg 7.70 73.09 64.80 45.01
Theewaterskloof 480.20 87.84 73.37 76.97
Gouritz CMA
Florisklraal 50.30 91.79 92.38 65.06
Kammanassie 34.80 89.89 90.83 80.56
Stompdrift 49.60 79.41 79.95 74.85
Wolwedans Dam 25.10 99.06 100.14 90.52
Haarlem Dam 4.60 100.24 100.71 99.06
Olifants/Doorn CMA
Bulshoek 4.80 98.90 86.58 97.43
Clanwilliam 121.80 62.05 32.34

64.04

 


Situation as at 3 June 2014

Dams Capacity % Full this week % Full last week % Full 2013
Berg CMA
Steenbras Upper 31.80 77.00 76.00 79.68
Steenbras Lower 33.90 38.83 36.18 56.77
Voëlvlei 158.60 61.47 58.69 54.71
Bergrivier Dam 127.05 100.21 92.12 81.19
Wemmershoek 58.70 63.56 57.81 73.94
Breede CMA
Brandvlei 284.30 54.10 51.04 42.86
Buffeljags 4.80 101.12 101.41 101.96
Lakenvallei 10.30 99.82 99.18 90.84
Roode-Elsberg 7.70 73.09 69.62 18.21
Theewaterskloof 480.20 77.42 75.35 71.87
Gouritz CMA
Florisklraal 50.30 92.08 92.08 47.38
Kammanassie 34.80 9.16 90.35 80.47
Stompdrift 49.60 79.52 79.84 74.75
Wolwedans Dam 25.10 100.00 100.14 90.82
Haarlem Dam 4.60 100.36 100.71 96.14
Olifants/Doorn CMA
Bulshoek 4.80 91.18 74.24 100.36
Clanwilliam 121.80 35.83 34.41

30.96